Apie mus

     UAB „Telšių keliai“ įregistruota 1992 m. liepos mėn. 17 d. Bendrovės registracijos Nr. AB-92-35.
 
     Esame atestuota statybos įmonė. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 1129, suteikia teisę atlikti statybos darbus ypatingos svarbos susisiekimo komunikacijų objektuose t.y. valstybinės reikšmės keliuose, gatvėse, kituose transporto statiniuose.
 
   UAB „Telšių keliai“, dirbanti kelių projektavimo, tiesimo ir remonto, elektros tinklų eksploatavimo bei atliekų tvarkymo srityje, siekia pilnai atitikti užsakovų poreikius ir reikalavimus. Siekiame, kad bendrovės veikla kuo mažiau kenktų žmogui ir jį supančiai aplinkai. Tai įgyvendiname:

 -         dirbdami pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 90001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST 45001:2018 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulindami;

-          laikydamiesi bendrovės veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų;

-          rinkdamiesi saugesnius darbuotojams bei palankesnius aplinkai techninius ir technologinius sprendimus;

-          taikydami susirgimų/sužeidimų ir taršos prevencines priemones darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos srityje;

-          konsultuodamiesi su darbuotojais ir įtraukdami juos į darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų sprendimą mažinant riziką;

-          sistemingai keliant visų lygių darbuotojų kvalifikaciją ir skatinant kiekvieną darbuotoją dalyvauti kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos vadybos  sistemą;

-          ugdydami darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, poveikį supančiai aplinkai, pasekmes sveikatai;

-         reguliariai peržiūrėdami, analizuodami politiką ir jos įgyvendinimui nustatytus tikslus bei uždavinius( skirdami reikiamus išteklius), kad jie nuolat išliktų aktualūs ir tinkami.


SUSISIEKITE SU MUMIS:

tkeliai@tkeliai.lt +370 652 52935
UAB „TELŠIŲ KELIAI“


Adresas: Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Tel. nr.: +370 444 69250
Mob. tel. nr.: +370 652 52935
Faks.: +370 444 69261

El. paštas: tkeliai@tkeliai.lt

KAIP PAS MUMS ATVYKTI?